HP Invest a.s.

Se sídlem: náměstí Práce 2523, 760 01 Zlín

IČ: 607 32 792, DIČ: CZ60732792

Sp. zn.: B 1466 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupena:

Ing. Danielem Večeřou, předsedou představenstva
Ing. Milanem Bačákem, členem představenstva
Petrem Resem, členem představenstva

Prokura: Petr Mrázek

Prokurista se podepisuje tím způsobem, že k obchodní firmě společnosti, kterou zastupuje připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.


Společnost zastupuje v celém rozsahu představenstvo, a to předseda představenstva samostatně nebo dva členové představenstva společně.

ID datové schránky: ctsukew

Společnost HP Invest a.s. vznikla ke dni zápisu 15. prosince 1994.